Egholt og omegns vandværk AmbA

Driftstatus for vandforsyningen

Ingen umiddelbare forsyningsafbrydelser er planlagt.

Copyright © by KLP 2021