Driftstatus for vandforsyningen

Ingen umiddelbare forsyningsafbrydelser er planlagt.