Generalforsamling 2022


Der forventes afholdelse af  generalforsamling d. 28 feb. 2022 i Fynslund hallens cafeteria.

-Om restriktionerne vil det
Vandværket leverer vand, med en hårdhed på 11,3 dH hvilket defineres som "middelhårdt vand".


(se def. på dH under "Takstblad")