Generalforsamling 2021


Der bliver afholdt generalforsamling d. 23 august kl.1900 ved vandværket.

Tilmelding til Formanden.Vandværket leverer vand, med en hårdhed på 11,3 dH hvilket defineres som "middelhårdt vand".


(se def. på dH under "Takstblad")