Generalforsamling 2022


Der blev afholdt  generalforsamling d. 28 feb. 2022 i Fynslund hallens cafeteria.

Vandværket leverer vand, med en hårdhed på 11,3 dH hvilket defineres som "middelhårdt vand".


(se def. på dH under "Takstblad")