Generalforsamling 2021


Der blev afholdt generalforsamling d. 23 august ved vandværket.
Vandværket leverer vand, med en hårdhed på 11,3 dH hvilket defineres som "middelhårdt vand".


(se def. på dH under "Takstblad")