Egholt Vandværk info:


Vi forventer at levere

  • 50000 m3 vand til vore
  • 197 forbrugere

i 2024.


Forsyningsområde kort her.

Generalforsamling 2024


Der blev afholdt  generalforsamling d. 26 feb. 2024 kl. 1900 i Fynslund hallens cafeteria.

Vandværket leverer vand, med en hårdhed på 11,3 dH hvilket defineres som "middelhårdt vand".


(se def. på dH under "Takstblad")


Øvrigt indhold i vores drikkevand kan findes under Analyser her