Egholt og omegns vandværk AmbA

Generalforsamling 2019


Der blev afholdt generalforsamling den 26. feb. 2019 i Fynslund hallen, kl. 1930.


Vandværket leverer vand, med en hårdhed på 11,3 dH hvilket defineres som "middelhårdt vand".


(se def. på dH under "Takstblad")


Copyright © by KLP 2019