Egholt og omegns vandværk AmbA

Generalforsamling 2018

 

Denne blev afholdt tir. 27 feb. 2018 i Fynslund hallen.

 

Vandværket leverer vand, med en hårdhed på 11,3 dH hvilket defineres som "middelhårdt vand".

 

(se def. på dH under "Takstblad")

 

Copyright © by KLP 2018